ZDERZENIA POZNAWCZE

Serdecznie zapraszamy na trzecią edycję studenckiej konferencji kognitywistycznej Zderzenia Poznawcze, podczas której będziemy zgłębiać zagadnienia związane z kognitywistyką ­– dyscypliną powstałą w  wyniku zderzenia między innymi filozofii umysłu, logiki, psychologii poznawczej, sztucznej inteligencji, językoznawstwa, neuronauk oraz innych dziedzin podejmujących temat poznania i systemów poznawczych.

Termin: 19-20 maja 2018
MiejsceCeNT UW, ul. Banacha 2C, Warszawa

W trakcie dwóch dni studenci trzeciego roku kognitywistyki na Uniwersytecie Warszawskim przedstawią rezultaty swoich prac nad licencjatami i projektami badawczymi. Chcemy również stworzyć przestrzeń sprzyjającą wymianie doświadczeń związanych z pracą naukowo-badawczą ze studentami spoza naszego Instytutu. Dlatego zapraszamy również do wystąpień, w formie referatu lub posteru, studentów innych jednostek akademickich.

Program konferencji:

Fanpage FB: www.facebook.com/zderzenia.poznawcze